Historie školy

První školní záznamy jsou z roku 1751, kdy děti v obci vyučoval baráčník Černík v domě č. 5. V roce 1788 byl prvním učitelem jmenován Matěj Klucký z Osic a po něm nastoupil jako učitel jeho syn Jan Klucký.

První školní budova byla postavena roku 1792. Její jedna třída nestačila, učilo se v najatých místnostech. Počet žáků stoupal z 250 na 432. Budova školy byla několikrát opravována. V roce 1871 odešel Jan Klucký do výslužby a řídícím učitelem se stal Ignác Škroup z Osic.

Dne 9. října roku 1876 byl slavnostně položen základní kámen ke stavbě druhé školní budovy. Stavba byla zahájena 3. dubna 1877 stavitelem Karlem Brožem z Pardubic a téhož roku 6. října 1877 byla dokončena. V roce 1920 byly otevřeny 2 třídy měšťanské školy chlapecké a ještě téhož roku dochází ke změně
na občanskou školu chlapeckou s dívčí koedukací.

V roce 1937 je škola 50 roků stará, nezpůsobilá pro obecnou i měšťanskou školu - je rozhodnuto o stavbě nové školy. Avšak tato nevyhovující budova musela sloužit ještě dalších 50 let.

V roce 1973 bylo rozhodnuto o stavbě nové školy. V průběhu roku 1975- 1976 byla započata výstavba
v pořadí třetí budovy školy. Dne 1. září 1977 byla slavnostně otevřena budova pavilonu A, 1. září 1984 byl předán k užívání pavilon F - školní družina a jídelna, v září 1984 byl předána k užívání pavilon D ( šatny) a pavilon E (učební pavilon pro 1. stupeň). 19. března byl zkolaudován pavilon H a tělocvična.Dne 3. října 1990 proběhla jednání o rekonstrukci staré školy, která byla dne 6. ledna 1995 otevřena.